ابداع جرثقیل بادی توسط یک نوجوان

یک کودک با استفاده از چند سرنگ و شلنگ و جابجایی هوا بین آنها یک جرثقیل اسباب بازی چوبی را به حرکت در می آورد

ثبت نظر