الهی…

88

The following two tabs change content below.

mahmood

زندگی رسم خوشایندیست؛زندگی بال وپری داردباوسعت مرگ,پرشی دارداندازه کوه,زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت ازیادمن وتوبرود.......

آخرین تصاویر ارسالی mahmood (مشاهده همه)

ثبت نظر