ریش شوهر پروژه عکاسی همسر

تریسی در پروژه عکاسی خود از شوهرش به عنوان مدل استفاده کرد. وی که این آلبوم تصاویر را “آیا می تونه تحمل کنه؟” نام گذاری کرده است، با انتخاب سوژه ای غیر منتظره مجموعه ای عجیب، طنز و در عین حال نوین را در معرض دید بینندگان قرار داده می دهد. پی­یرس ثایوت در هر یک از این تصاویر اشیاء مختلفی را که شامل خلال دندون و رشته ماکارونی نیز میشوند، در ریش خود جای داده است.

ادامه تصاویر

ثبت نظر