ولادیمیر پوتین برهنه سوار بر اسب

تصاویری از ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه طی بازدید از منطقه سوچی محل برگزاری بازی های المپیک زمستانی و همچنین در مسابقات ورزشی و …. درسالهای مختلف دوران ریاست جمهوری اش

ثبت نظر