نجات-یک-کودک-چهار-ساله-از-دندان-سگ-وحشی-توسط-یک-گربه

نجات یک کودک چهار ساله از دندان سگ وحشی توسط یک گربه

هنگامی که مادرِ کودک ؛ از فرزندش دور بود و کودک چهار ساله ی وی در حال دوچرخه سواری بود ، سگ همسایه او را تعقیب و پس از حمله ، پای چپ کودک را در دندان گرفت و قصد کشاندن وی به محلی دیگر را داشت که ناگهان با[…]

  1. اناری: ماشااله به ین گربه